1 2 3

Gallery

     

กิจกรรมวันไหว้ครู

เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2559

กิจกรรมวันครู ปี 2559

นิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 16

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2559

งานวิชาการ นิทรรศการสานต่อ... ที่พ่อทำ

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

สายอักษรเกมส์ 2560

การอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education โดย อาจารย์โกมินทร์ สังคะนอง สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 22 มีนาคม 2559

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอขอบคุณประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายอักษร และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

พิธีประดับดาว ดวงที่ ๑,๒,๓ และพิธีส่งลูกเสือสำรองเป็นลูกเสือสามัญ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2559

วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับอนุบาล

วันแม่แห่งชาติ 2559

Saiaksorn School English Camp 3rd - 5th October 2016

การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางชัน

กิจกรรมวันเด็ก 2560

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ