ประวัติโรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนสายอักษร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2506 โดยมีนายประสงค์ อ้นสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต อาคารเรียนเดิมประกอบด้วย อาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง อาคารชั้นเดียว 2 หลัง บนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6


ปัจจุบันโรงเรียนสายอักษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 145 ถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ 6.5 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา นางสมพร อ้นสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางนงนุช โกยสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีอาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษาเป็นตึก 4 ชั้น 2 หลัง มีห้องประกอบ อาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องICT ห้องสมุด ห้องประชุม และสระว่ายน้ำที่ทันสมัย