1 2 3

พิธีประดับดาว ดวงที่ ๑,๒,๓ และพิธีส่งลูกเสือสำรองเป็นลูกเสือสามัญ