1 2 3

ขอขอบคุณประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายอักษร และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง