1 2 3

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัตพิชา กิตติพนังกุล
 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัตพิชา  กิตติพนังกุล ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศ ประเภทร้องหมู่  และรางวัล ชมเชย ประเภทหญิงเดี่ยว จากผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2559