1 2 3

อาจารย์ สมพร อ้นสุวรรณ

ผู้รับใบอนุญาติ

อาจารย์ นงนุช โกยสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรมต่างๆ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียนสายอักษร


โทร. 02-510 -9824-5  FAX 02-510-9762
Email : saiaksorn_school@hotmail.com  FB:Saiaksorn school

โรงเรียนสายอักษร

คำขวัญของโรงเรียน

สุจริต  ประสิทธิภาพ  รับผิดชอบ  นบนอบ  เชื่อฟัง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรม
16 เม.ย. 2564
08 ก.พ. 2564
23 ธ.ค. 2563
05 ก.ย. 2562
05 มิ.ย. 2562
27 มี.ค. 2562
30 ม.ค. 2562
27 ม.ค. 2561
27 มิ.ย. 2560
30 ม.ค. 2560